Doğal Afet Sigortaları Kurumu depreme hazırlıklı bir Türkiye için

herkesi harekete geçmeye çağırıyor!

Deprem bir felaket değildir; sel, heyelan, çığ gibi doğal yollarla meydana gelen bir doğa olayıdır.

Depremi diğerlerinden ayıran ve felaketlere neden olan şey ise hazırlıksızlıktır.

Depremin olmamasını umut etmek bir çözüm değildir.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye için tek çözüm; tüm vatandaşların eğitimlerle deprem bilincini yükselterek ve gerekli önlemleri alarak depreme hazırlanmasıdır.

Hep birlikte alacağımız önlemlerle depreme hazırlıklı bir Türkiye inşa edebiliriz!

Bu yolda atacağımız ilk ve en önemli adım; bu önlemleri öğrenmektir.

Sevdiklerimizin can güvenliğini sağlamak, olası maddi kayıplarımız için güvence yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek için bugünden harekete geçelim.

Evlerimizi depremin neden olacağı maddi hasarlara karşı DASK Zorunlu Deprem Sigortası ile teminat altına alalım, geleceğimize sahip çıkalım!